O mnie

 

Kilka słów o mnie 

 

Moje podejście i doświadczenie

 

Nazywam się Anna Staszek. Jestem z wykształcenia i zamiłowania psycholożką i facylitatorką rozwoju osobistego i procesu grupowego. Łącze psychologię, genealogię i duchowość w całość. Od wielu lat wspieram procesy indywidualne i grupowe w kierunku wzrostu, budowania zasobów i wiary w siebie oraz w swoje możliwości. Niosę pomoc na każdym etapie życia człowieka, umacniam ludzi w rozwoju, poczuciu własnej wartości, misji i wizji życia, rozwoju kreatywności oraz poczuciu zdrowia w ujęciu holistycznym. Interesuje mnie twórcze, niestandardowe podejście do sytuacji problemowych i rozwojowych. W swojej pracy z ludźmi łączę: pasje zmiany, nastawienie zorientowane na rozwiązanie, szerokie myślenie systemowe i działanie do osiągnięcia celów oraz pogłębioną refleksją. 

 

Moje inspiracje

 

Inspirują mnie nurty: Ustawień Systemowych w oparciu o B. Hellingera, Komunikacji Bez Przemocy, Psychologii Pozytywnej, Filozofii i Praktyki Talentów wg Gallupa, Praktyki Uważności ( Mindfullness ), Somatic Experiencing i inne. Korzystam także z różnorodnych metod tańca (5Rhytms, Medicine Movement, Taniec Intuicyjny ) i pracy z ciałem (Ayurveda, Osteopatia, TRE ), jogi i ćwiczeń fizycznych oraz medytacji jako źródeł połączenia z samą sobą. Jestem miłośniczką cyklów natury, jej uważną obserwatorką i fascynatką wielu zrealizowanych dalekich podróży. Interesuje się także mitologią, literaturą kobiet i poezją.

Moja edukacja

 

Jestem absolwentka kierunku Psychologia na Uniwersytecie Wrocławskim. Dodatkowo ukończyłam studia podyplomowe z Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Akademii Rozwoju Gospodarczego w Poznaniu. Ponieważ uczenie się i poznawanie jest jedną z moich pasji życiowych: ukończyłam wiele szkoleń poszerzających moje kompetencje zawodowe jak i osobiste. Należą do nich m. in .  II- stopniowe Szkolenie z Ustawień Systemowych w Taunus Institute oraz w Instytucie Family Affair, a także Taniec i Terapia Gestalt w ujęciu A. Halprin.

 

Swoją postawę terapeutyczną wzmacniałam również na szkoleniach  i pogłębionych warsztatach w tym:  Diet and Life Style Coaching z Iriną Prekop (Mocne Trzymanie, Rehabilitacja Porodu, Collinem Sissonem)  i Magdaleną Janicką – Integrująca Obecność.

 

Obecnie uczestniczę w 3-letnim międzynarodowym szkoleniu z Somatic Experiencing, akredytowanym przez American Association of Somatic Experiencing oraz planuję szkolenie z Terapii Krzyżowo- Czaszkowej prowadzonej przez Marcina Pochojke w Pracowni Zdrowia.  

 

Moje modalności 

 
d

   Ustawienia Rodzinne

Zwane są też ustawieniami systemowymi– to ultra terminowa metoda transformacji ważnych tematów osobistych oraz rodzinnych ale też organizacyjnych, czy biznesowych. Pozwalają rozpoznać  źródło problemu na głębokim poziomie połączeń rodzinnych, zrozumieć dynamikę, nieświadome wzorce, przekonania i postawy wobec danej sprawy.

 

 

 

Ustawienia rodzinne- zwane są też ustawieniami systemowymi lub konstelacjami rodzinnymi – to ultra terminowa metoda transformacji ważnych tematów osobistych, rodzinnych czy też organizacyjnych i biznesowych. Pozwalają rozpoznać źródło problemu na głębokim poziomie połączeń rodzinnych, zrozumieć dynamikę ruchu w rodzinie (nieświadome wzorce, przekonania i postawy). Dzięki odkryciu przyczyny uwikłania, przechodzimy do kolejnego kroku, jakim jest znalezienie optymalnego rozwiązania dla klienta, bądź pozycji w ustawieniu rodzinnym. To nowe miejsce otwiera inne, nieznane dotąd perspektywy i znaczenia. Familly and Soul Constellations opierają się na prawach nazwanych przez Berta Hellingera – wybitnego niemieckiego psychoterapeuty i filozofa (1920- 2016 )- Porządkami Miłości. Opisują one fenomen tak zwanej niewidzącej, dziecięcej  miłości oraz świadomej widzącej miłości, która zawiera w swej istocie współczucie i zrozumienie.

Ustawienia często odsłaniają źródła chorób, cierpienia i trudności emocjonalnych, mające związek z wydarzeniami z przeszłości naszej rodziny i rodu, których nie jesteśmy świadomi. 

Uczestnicy tego procesu opisują to jako głęboko poruszające wydarzenie, które powoduje lepsze zrozumienie siebie i pochodzenia. Otwiera drzwi do nowych perspektyw widzenia siebie i otoczenia oraz nowe możliwości działania.

Podczas długoletniej pracy z tą modalności oraz dzięki ponad 10 letniej asystenturze Heiko Hinrichs (www.familyaffair.de ) rozwinęłam autorską metodą, którą nazwałam Soul Contellations. Podczas  sesji pracujemy z tematem klienta w odniesieniu do wniosków i nauk, które nie niosą doświadczenia.

 

d

Praca z Traumą

Praca z traumą, zwana też regulacją układu nerwowego niesie ze sobą nową perspektywę patrzenia na to jak częste w życiu człowieka jest zjawisko traumy. Każdy z nas wyposażony jest w naturalne i instynktowne mechanizmy balansujące i regulujące nasze reakcje. Są to m.in mechanizmy walki, ucieczki oraz zamrożenia.

 

 

 

Praca z traumą, zwana też regulacją układu nerwowego niesie ze sobą nową perspektywę patrzenia na to jak częste w życiu człowieka jest zjawisko traumy. Każdy z nas wyposażony jest w naturalne i instynktowne mechanizmy balansujące i regulujące nasze reakcje. Są to m.in mechanizmy walki, ucieczki oraz zamrożenia. Na pewnym z etapów traumy- szczególnie tym początkowym, biologiczne funkcje sprawiają że podobnie jak w świecie zwierząt, jesteśmy w stanie przeżyć. Zbyt długie trwanie w tym stanie powoduje tworzenie się symptomów takich jak np.: sztywność, lęk, ból, zaburzenia poznawcze, bezsenność,, brak otwartości na nowe, nadwrażliwość i inne. To odłącza nas od nas samych, emocji, ludzi, natury,  Ducha . Praca z traumą oparta na budowaniu świadomości własnego ciała i odblokowaniu ukrytych emocji pozwala uzyskać dostęp do zasobów regenerujących i uwalniających zatrzymaną energię. Oznacza to, że po terapii zyskujemy dużą dawkę, ukrytej  energii życiowej i poszerza się nasza pojemność na doświadczania przepływu życia/ płynące z życia. Zyskując balans, neutralizujemy pobudzenie w układzie mięśniowym i nerwowym, co przeciwdziała pojawieniu się PTSD (Zespół stresu pourazowego). 

body moves

Praca z Ciałem 

Proponowana przeze mnie praca z ciałem bazuje na niezwykłym, kreatywnym podejściu Anny Halprin –Life/Art Process. Podczas sesji indywidualnej lub grupowej, wychodząc od tematu osobistego, grupowego lub uniwersalnego – ciało, spontaniczny ruch i taniec stanowią istotę tego kreatywnego procesu- jego jego esencją.

 

 

 

Proponowana przeze mnie praca z ciałem bazuje na niezwykłym, kreatywnym podejściu Anny Halprin –Life/Art Process. Podczas sesji indywidualnej lub grupowej, wychodząc od tematu osobistego, grupowego lub uniwersalnego – ciało, spontaniczny ruch i taniec stanowią istotę tego kreatywnego procesu- jego jego esencją. Świadomy i pogłębiony ruch uruchamia dostęp do obrazów i zdolności odczuwania, który następnie może być wyrażony w formie osobistego rysunku. W ten sposób zostaje zainicjowany bogaty w kreatywne impulsy proces, którego źródłem jest wzajemne połączenie obrazu i tańca. W ‘Life/Art Process‘ życie i sztuka zespalają się w jedną całość. Podczas sesji omawiamy zaistniałe obrazy oraz nadajemy swoim doświadczeniom nowe znaczenia i sens. Ten rodzaj pracy z ciałem daje klientowi nową perspektywę sytuacji życiowej, w której się znajduje, wnosi elementy nadziei, stabilności i wiary siebie. Metoda Anny Halprin  głęboko uziemia sprawia, że identyfikujemy się z tradycją ziemi i przekazem American Indians, ma znaczenie uniwersalne i ponad kulturowe.

talents

Talenty i Mocne Strony 

Oparta na Psychologii Pozytywnej oraz pozytywnej semantyce koncepcja Instytutu Gallupa  zaprasza do patrzenia na siebie, zespół, partnerów biznesowych z perspektywy talentów i mocnych stron. Identyfikacja talentów, umiejętność korzystania z nich w codziennych życiu zarówno osobistym, jak i zawodowym podnosi efektywność osobistą oraz jakość współpracy.

 

 

Oparta na Psychologii Pozytywnej oraz pozytywnej semantyce koncepcja Instytutu Gallupa  zaprasza do patrzenia na siebie, zespół, partnerów biznesowych z perspektywy talentów i mocnych stron. Identyfikacja talentów, umiejętność korzystania z nich w codziennych życiu zarówno osobistym, jak i zawodowym podnosi efektywność osobistą oraz jakość współpracy. Dodatkowo jest to połączenie z bardziej spersonalizowanym  i zespołowym  osiąganiem celów. Zaproponowane badanie jest internetowym narzędziem do wyodrębnienia 5 kluczowych talentów każdego z nas. Kolejne kroki to poznanie znaczeń własnych talentów, rekomendacje, jak je rozwijać oraz jak aplikować je w życiu osobistym lub  zawodowym. Możliwa jest również praca z celem drugiej strony, szukając wsparcia w zasobach jego układu talentów.

A czy tak naprawdę jest talent? Definicja głosi, że to każdy naturalny wzorce myślenia, odczuwania i zachowania danej osoby. Misją Instytutu Gallupa jest wspieranie ludzi w poznawaniu i rozwijaniu talentów, jak i silnych stron, tak aby służyły pogłębieniu dobrostanu w wszelkich możliwych obszarach doświadczenia ludzkiego.