Moja oferta

Podczas sesji z drugim człowiekiem skupiam się na budowaniu dialogu i aktywnym wielowymiarowym słuchaniu. Wspieram klienta w akceptacji stanu teraźniejszego i towarzyszę w odnajdywaniu zasobów, nowych ścieżek i twórczych rozwiązań na przyszłość. Zauważam i nazywam możliwość zmiany pozostawiając jednak odpowiedzialność po drugiej stronie. Zachęcam do zmiany perspektywy patrzenia na siebie i świat po doświadczeniu sesji oraz wdrożenia nowych zachowań i postaw sprzyjających korzystaniu z własnego, unikalnego potencjału.

 

Wszystkie sesję prowadzę zarówno online jak i live. Skontaktuj się ze mną po więcej szczegółów lub kliknij poniżej i przejdź do terminów wizyt. 

 

Moja oferta 

 
d

Ustawienia Rodzinne

Podczas sesji poszukujemy ukrytych wzorców, zachowań i postaw, które od pokoleń wpływają na to, jak przeżywamy nasze życie i budujemy relacje osobiste i zawodowe oraz w jaki sposób budujemy swój biznes i markę osobistą.

 

 

 

Podczas sesji poszukujemy ukrytych wzorców, zachowań i postaw, które od pokoleń wpływają na to, jak przeżywamy nasze życie i budujemy relacje osobiste i zawodowe oraz w jaki sposób budujemy swój biznes i markę osobistą.

Odkrywamy mechanizmy ukrytej lojalność wobec członków naszego systemu, zaklętej w chorobie i braku satysfakcji w różnych obszarach życia. Uczestnicząc w polu morfogenetycznym transformujemy stare nieaktualne wzorce w nowe możliwości i szanse. 

Zostawiamy odpowiedzialność i winę przy tych do których ona należy, rezygnujemy z pokuty jaką nieświadomie nałożyliśmy sobie na nasze życie. Otwieramy się ku więcej, sięgamy po więcej z szacunkiem dla tych, którzy byli przed nami i przeżyli swój los i swoją historie.

Sesja z ustawieniem jest intensywnym przeżyciem emocjonalnym. Prowadzi do uwolnienia somatycznego, oswobodzenia oddechu i przywraca naturalny przepływ energii w naszym ciele. Wspomaga ugruntowanie i odczuwanie przestrzeni  osobistej oraz świadomość własnych granic. 

Sesje ustawienia dopełniam w razie potrzeby klienta: analizą  genogramu, medytacją z przodkami, balansowaniem układu nerwowego, tańcem, ruchem.

 

 

Czas trwania sesji: 75- 90 min

 

Wersja live lub online

d

Coaching Zdrowia

Traktuję zdrowie jako stan naturalny naszemu jestestwu. Przejawia się on witalnością, energią, umiejętnością korzystania z życia w sposób optymalny zarówno dla siebie jak i innych oraz środowiska.

 

 

 

 

Traktuję zdrowie jako stan naturalny naszemu jestestwu. Przejawia się on witalnością, energią, umiejętnością korzystania z życia w sposób optymalny zarówno dla siebie jak i innych oraz środowiska. Podczas sesji docieramy do źródła gdzie nasza energia została zablokowana, gdzie strumień naszego życia zwęził się i przestał płynąć, tworząc tym samym warunki do rozwoju symptomów chorobowych lub chronicznych napięć w ciele. Neutralizując skutki danego wydarzenia czy mocnego przekonania przywracamy naszemu ciału blask i otwieramy je na powrót do siebie. Metody pracy to: metoda dialogu z ciałem, ustawienia systemowe, praca z trauma w oparciu o elementy Somatic Experiemcing.

W tym obszarze współpracuje również ze specjalistami z dziedzin pracy z ciałem (osteopatia, terapia czaszkowo krzyżowa, medycyna chińska metoda Lowena, joga).

W bardziej złożonych przypadkach tworzę zespół z innymi specjalistami na 3 lub 6-  miesięczne programy powrotu do zdrowia. 

 

 

Czas trwania: 75 minut

 

Wersja live lub online

d

Life Coaching 

Sesja life coaching opieram na analizie Koła Życia, Podroży Bohaterki lub Bohatera.  Towarzysze klientowi w dotarciu do jego celu. Istota spotkania czy też spotkań jest określenie optymalnej drogi w dotarciu do celu, neutralizacji przeszkód i trudności, odnalezieniu zasobów potrzebnych do realizacji danego zamiaru.

 

 

Sesja life coaching opieram na analizie Koła Życia, Podroży Bohaterki lub Bohatera.  Towarzysze klientowi w dotarciu do jego celu. Istota spotkania czy też spotkań jest określenie optymalnej drogi w dotarciu do celu, neutralizacji przeszkód i trudności, odnalezieniu zasobów potrzebnych do realizacji danego zamiaru. Zapraszam do transformacji zarówno na poziomie przekonań, wartość jak i tożsamości. Kiedy pojawia się potrzeba, dołączam elementy mentoringu szczególnie w obszarach edukacji i kariery zawodowej. W trakcie spotkań zapraszam do odkrywania własnej mocy osobistej, odpowiedzialności i kreatywności. Podczas sesji coachingach stosuję: myślenie systemowe, przypowieści, metafory. Z chęcią zarekomenduje polecaną literaturę lub wykonanie w czasie wolnym zadań natury rozwojowej. 

 

Czas trwania: 60- 75 min

Wersja live lub online

body moves

Body Moves 

Sesja Body Moves jest zaproszeniem do praktyki swobodnego, nieskrępowanego ruchu, który stanowi narzędzie dotarcia do zasobów i rozwiązań spoza sfery typowo racjonalnej. Podczas sesji klient określa temat, który chce zgłębiać np. tematyka zdrowotna, kreatywność, elastyczność, relacja z sobą, relacja z innymi.

Sesja Body Moves jest zaproszeniem do praktyki swobodnego, nieskrępowanego ruchu, który stanowi narzędzie dotarcia do zasobów i rozwiązań spoza sfery typowo racjonalnej. Podczas sesji klient określa temat, który chce zgłębiać np. tematyka zdrowotna, kreatywność, elastyczność, relacja z sobą, relacja z innymi. Dany temat wprowadzamy w ruch, swobodny taniec oraz indywidualną ekspresję. Kolejne kroki to przełożenie ruchu na rysunek, analiza twórczości, nadanie nowego znaczenia oraz integracja procesu. Rezultatem sesji Body Moves jest zwiększenie świadomości i sprawczości dotyczącej problemu, dostęp do nowych rozwiązań, znaczeń, nowych kierunków i działań, wzrost energii oraz rozluźnienie ciała. Uczestnicy cenią sesje Body Moves ponieważ zauważają wzrost kreatywności, wrażliwości i sensytywności oraz integrację emocjonalną.

 

Czas trwania:  75 min

Wersja live lub online

talents

Talent Coaching 

Sesja coachingu talentów opiera się na wynikach testu Clifton Strengths Assessment. Jest to dogłębne omówienie grupy talentów oraz rekomendacji ich rozwoju i aplikacji ich w sferze życia prywatnego lub zawodowego klienta.Sesja coachingu talentów opiera się na wynikach testu Clifton Strengths Assessment. Jest to dogłębne omówienie grupy talentów oraz rekomendacji ich rozwoju i aplikacji ich w sferze życia prywatnego lub zawodowego klienta. Test należy uzupełnić na stronie Gallupa KLIK  i przesłać wyniki testu mailem na tydzień przed konsultacją. Istotnym elementem jest zdefiniowanie celu,  który chcemy  zrealizować korzystając z naszych talentów. Znajomość swoich kluczowych talentów, które w świadomy sposób mogą stać się naszymi mocnymi stronami, przyspiesza i znaczącą optymalizuje osiąganie celów i realizację zamierzeń. Wnosi to energię w nasze działania, wzmacnia i ugruntowuje poczucie własnej wartości. Talent rozumiany jako każdy pozytywny wzorzec myślenia, działania, odczuwania oraz wpływu społecznego wywiera znaczący wpływ na poziom zachowań, budujących przekonania, wartości oraz tożsamość człowieka. Sesja coachingu talentów jest doświadczeniem  własnej sprawczości oraz szansą na uczynienie świata lepszym miejscem, poprzez rozpoznanie i korzystanie z własnego unikatowego potencjału.

 

Czas trwania: 90 min

Wersja live lub online

d

Ustawienia Biznesowe 

Sesje ustawień biznesowych koncentrują się wokół tematów takich jak efektywność zespołów oraz stanowisk, optymalizacja współpracy, pozycjonowanie produktów i usług,  zwiększenie rentowności firmy, budowanie pozytywnej komunikacji z klientami i kontrahentami czy dobór adekwatnego personelu.

Sesje ustawień biznesowych koncentrują się wokół tematów takich jak efektywność zespołów oraz stanowisk, optymalizacja współpracy, pozycjonowanie produktów i usług,  zwiększenie rentowności firmy, budowanie pozytywnej komunikacji z klientami i kontrahentami czy dobór adekwatnego personelu. Systemowe podejście pozwala świadomie rozpoznać całe spektrum współzależności, w jakich funkcjonuje organizacja. Dostarcza skutecznych narzędzi w kierunku balansu, well – being, optymalnych relacji w firmie oraz przepływu finansowego. Pozwala konstruktywnie planować cele i perspektywy na przyszłość. Pokazuje blokady i ograniczenia odnosząc się do porządków i zasad w organizacji oraz systemowe rozwiązania wnoszące stabilność, nadzieję oraz efektywność własną i firmy.

Sesja business constellation bazuje też uniwersalnych wartościach jakim są: przynależność, równowaga, uznanie i zaangażowanie.

Jest przeznaczona zarówno dla liderów i menedżerów oraz osób prowadzących samodzielnie swój biznes (self employed).

 

 

Czas trwania: 75 min

Wersja live lub online